Yrkesutbildningar

Vill du skaffa dig en yrkesutbildning, byta yrke eller vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde? Vi erbjuder kurser och utbildningar inom Vård och omsorg.

Du kan välja att studera enstaka kurser eller välja ett färdigt kurspaket. Vår undervisning bygger på lärarledd undervisning med nätstöd på vår webbplattform där du har kontakt med din lärare och dina kurskamrater.

 

Obs Nyhet! Vård- och Omsorg med svenska som andraspråk grund– förberedelsetermin
(för dig som saknar/ ej är klar med svenska som andraspråk grund) Kurskod: VD-SVA G 1701

Du läser SVA G på heltid med betoning på vårdsvenska som leder till betyg i SVA G. Du får en förförståelse för det fackspråk som används inom vården. Du blir även insatt i de kulturella olikheterna och sättet att bemöta människor.
Allt detta för att ge dig en bra grund för fortsatta studier inom Vård- och Omsorg.

Förkunskaper: Matematik grundläggande nivå eller motsvarande och SFI D med lägst betyg C eller påbörjad kurs i SVA G.