Studerande

 

Du möjlighet att lämna dina synpunkter och klagomål genom att gå in på någon av sidorna nedanför:

När det gäller synpunkter och klagomål:

http://synpunkteramf.uppsala.se/

När det gäller kränkande behandling:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/vuxenutbildning/anmal-krankande-behandling-och-trakasserier--vuxenutbildning/