CSN

När eleven har fått uppehållstilstånd och sitt hela personnummer. Tillexempel 000101-2862 då har eleven möjlighet att söka CSN.

För att ansöka måsta man göra följande:

Se till att skolan vet om att eleven har fått personnummer. Det är viktigt då skolan måste rapportera att eleven går på skolan. Den som ni vänder till i skolan för rapportering är kuratorn Anna-Karin Österwall. Hos kuratorn kan eleven även få en ansökan till CSN, alternativt att ni skickar efter den själva på CSN.se, beställ då:

Ansökan om studiehjälp/ Uppgifter för rätt till svenskt studiestöd. Beställ också: Ansökan om extra tillägg.

Om ni tycker att det är svårt att fylla i ansökan så hjälper gärna kuratorn till, men godman eller förälder måste skriva under ansökan och skicka in till:

CSN Postservice
838 71 Frösön

Om det är den gode mannen som ska skriva under blanketterna och du inte redan är registrerad som betalningsmottagare för barnet måste du bifoga ett registerutdrag från Överförmyndarnämnden som styrker att du är god man. Eleven kan söka båda vanligt studiebidrag och extra tillägg. Men extra tillägg söks på specielle premisser och de är:

"Extra tillägg är ett bidrag som studerande på gymnasiet kan fås om familjen har låga inkomster. Inkomsten ska vara lägre än 125 000 kronor före skatt mellan den 1 juli och den 30 juni."

När eleven har fått CSN så finns det ett krav för att de ska få behålla det, och det är att man är i skolan och medverkar i skolans verksamhet. Självklart gäller inte detta om man är sjuk eller har andra orsaker till frånvaro, så som läkarbesök osv. (var därför noga med att anmäl frånvaro via Dexter). Om man inte sköter närvaron i skolan så är vi skyldiga att rapportera till CSN att eleven inte är närvarande och då kan CSN dra in studiebidraget. Då får man inga pengar längre. När det gäller utbetalningen så sker den till God man eller förälder så länge eleven inte har fyllt 18 år. Du som är god man/ förälder för en omyndig studerande behöver göra följande för att pengarna ska betalas ut:

Anmäl till CSN att det är du som ska vara betalningsmottagare. Anmälan ska vara skriftlig. Du kan göra en anmälan i samband med att du ansöker om extra tillägg under punkten "Övrigt" i ansökningsblanketten. Anmäl kontonummer till Swedbank på deras webbplats. Det kan vara ett konto hos vilken svensk bank som helst. Det är Swedbank som sköter CSN:s utbetalningar.

Läs mer på: http://www.csn.se/om-csn/flykting/1.16833

Externa länkar