Här kan du lära dig svenska!

Välkommen till SFI på Linné!

 SFI är en baskurs i svenska för invandrare.
Du kanske är nybörjare eller har kommit en bit på väg.
På Linné får du chansen att gå framåt i språket.

Målet är att du ska kunna förstå och prata svenska så att du kan klara dig i samhället både i vardags- och arbetsliv.
Du ska också kunna läsa och skriva svenska på en funktionell nivå.

På Linné får du studera i fina, trivsamma lokaler nära centrum i Uppsala. Vi har klassrum med teknisk utrustning, fina datasalar och gott om uppehållsrum med tillgång till kaffeautomater för de studerande.
Det finns också studierum med datorer för den som vill sitta i skolan och läsa.
I vår elevmatsal kan du fika samt värma och äta din egen mat.

Allmänt om SFI

Tre studievägar och fyra delkurser

SFI 1 (kurs A och B) vänder sig till den som har kort skolgång eller ingen alls från hemlandet. Målet är ett godkänt B-betyg.

SFI 2 (kurs B och C) vänder sig till den som har ca 7-11 års skolgång. Målet är ett godkänt C-betyg.

SFI 3 (kurs C och D) vänder sig till den som har 12 års skolgång eller mer. Målet är ett godkänt D-betyg.

Nationella slutprov i SFI
Varje studieväg avslutas med ett nationellt slutprov. Skolverket ansvarar för att ta fram slutprov för kurs B, C och D. Syftet är att få enhetliga bedömningsgrunder i hela landet. För mer information om SFI - se Skolverkets hemsida.

Ansökan till SFI i Uppsala görs på SFI-mottagningen Kungsgatan 85.

 

PDF-filer