Läromedel

Till höger hittar du en förteckning över de läromedel som
kommer att användas under våren 2017.

 

 

 

 

Begagnade läromedel utannonseras på anslagstavlor i skolans entréplan.

 

 

 

 

 

Tidigare läromedelslistor se Arkiv

 

  

Läromedelslistor (pdf)

Vuxenutbildningen Linné våren 2017:

Allmänna ämnen 

Vård och omsorgsutbildningen