Hej och välkommen till oss!

Vi är glada och stolta att du vill gå på Linné.


Du har valt en skola med många duktiga lärare och ett bra pedagogiskt upplägg.

På Linné erbjuder vi lärarledda lektioner i modernt utrustade lokaler med smartboards och fina datasalar.

Vi erbjuder också kurator, speciallärare, elevstudieplatser med datorer med mera i våra trivsamma lokaler nära Uppsala centrum.

Vuxenutbildningen Linné är ett centrum för lärande i en lärmiljö för vuxna med en öppen och kreativ atmosfär.

Information om tid och dag står på antagningsbedskedet. Kursen börjar vid första lektionstillfället enligt schema.

Salschemat anslås vid skolans entré vid kursstart. Det är alltid viktigt att du tar del av informationen där innan du går till din kurs.

Se även schema o salar - (Välj Grupp, namn på gruppen och rätt vecka)

Alla lektionssalar finns i f.d Linnéskolan (numera Vuxenutbildningen Linné), Västra Strandgatan 11.


Förhindrad att närvara vid kursstarten:
Om du inte kan komma första gången måste du anmäla det i god tid dock senast samma dag som kursen startar. Om du inte meddelar frånvaro innan kursstart kan din plats gå till annan sökande. Ring eller maila till Vuxenutbildningen Linné.

Om du ej anmält frånvaro under första kursveckan så kommer du att strykas.
Om du inte kommit till sista lektionstillfället under andra kursveckan kommer du att strykas även om du anmält frånvaro vid kursstart.


Återbud:
Det är viktigt att du snarast meddelar om du avstår från någon kursplats. Kontakta antagningsenheten.vux@uppsala.se  eller Vuxenutbildningen LinnéLäromedel:
Du hittar en förteckning över de läromedel som används i våra kurser på vår sida om Läromedel. Begagnade läromedel utannonseras på anslagstavlor i skolans entréplan.

 

Välkommen!
Vuxenutbildningen Linné