Komvux

Många vuxenstuderande i Uppsala

väljer att studera på Linné. Du är också välkommen till oss. Vi har en kunskapssyn som bygger på att människor lär och utvecklas hela livet och vi vet att vi kan ge dig en bra grund för fortsatta studier och arbete.

Vi har ett brett kursutbud av kurser på olika nivåer; grundläggande kurser, gymnasiekurser och Vård- och omsorgsutbildning där man även kan läsa enstaka kurser. Alla våra kurser har lärarledd undervisning med nätstöd på vår webbplattform där du alltid har kontakt med din lärare. Merparten av våra kvällskurser är anpassade i tid för dig som vill kombinera arbetsliv och familjeliv med studier. Detta ger dig som studerande stor flexibilitet.

I vårt Matematek finns dessutom extra stöd och stimulans till matematikstudier. Du kan även få stöd i dina studier i andra ämnen i vår Studiestöds-stuga. För dig som har någon form av funktionsnedsättning har vi stödpersoner som speciallärare och specialpedagoger och lokaler som är välanpassade. Hos oss har du också tillgång till skolkurator.