Bild 1

Luthagens skolor ska vara skolor där elever trivs, lyckas och är trygga. Verksamheten ska präglas av glädje, engagemang, delaktighet, lust till lärande och kreativitet.

 

Elevrådet

Elevrådet

Vårt mål är att stärka gemenskapen mellan eleverna