Anteckningar från infomötet...

Anteckningar från infomötet...

...för er som börjar i förskoleklass HT-15.