Presentation av Hågadalsskolan

Presentation av Hågadalsskolan

Läs vad våra åk 4 elever tycker om skolan
Kalendarium Hösten 2014

Kalendarium Hösten 2014

Här hittar du viktiga datum, studiebesök mm
Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Hågadalsskolan
SOMMARFRITIDS 2014

SOMMARFRITIDS 2014

Fritids from vecka 27 Berga-, Malma-, Flogsta och Hågadalsskolan
 

Hågadalsskolan byggdes 1967 och är belägen intill natursköna Hågadalen.
Vi har idag 378 elever från förskoleklass till år 6.
Skolan har åldershomogena klasser med tre parallellklasser från förskoleklass och år 1. Två parallellklasser från år 2 till och med år 6. 

Vår hemsida utgör en viktig länk till alla som är intresserade av vår skola. Här finns information om skolan och vår verksamhet.
Under fliken verksamhet kan ni ta del av klassernas egna bloggsidor.

Mona Granqvist, rektor

Elevråd

På Hågadalsskolan vill vi att alla elever får möjlighet att ta ansvar och att uttrycka sina åsikter
Elevråd

HÅFF

Hågadalsskolans föräldraförening
HÅFF
 

Kontakt

Skolexpedition
018-727 53 70
Sjukanmälan skoltid (ej lov)
0515-777 601 heldagsfrånvaro
018-727 53 70 del av dag

Morgonfritids (skoltid)
Ing B2, förskoleklasslokalen
Telefon: 727 53 79

SEMESTERSTÄNGT
Expeditionen är stängd från v27-31
Rektor har semester v27-31.
Vid akuta ärenden så ring 727 68 00.

SOMMARFRITIDS
Öppnar 06.45 - 17.00
Telnr: 018 727 53 85
Läs mera i vänstra menyraden.