Sommarfritids 2015

Sommarfritids 2015

Info kring fritids/fritidsklubb
Kalender läsår, inskolning, föräldramöten

Kalender läsår, inskolning, föräldramöten

Här finner du läsårsdata, föräldramöten, inskolning mm.
Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Hågadalsskolan
 

Hågadalsskolan byggdes 1967 och är belägen intill natursköna Hågadalen.
Vi har idag 380 elever från förskoleklass till år 6.
Skolan har åldershomogena klasser med tre parallellklasser från förskoleklass och år 1. Två parallellklasser från år 2 till och med år 6. 

Vår hemsida utgör en viktig länk till alla som är intresserade av vår skola. Här finns information om skolan och vår verksamhet.
Under fliken verksamhet kan ni ta del av klassernas egna bloggsidor.

Mona Granqvist, rektor

Elevråd

På Hågadalsskolan vill vi att alla elever får möjlighet att ta ansvar och att uttrycka sina åsikter
Elevråd

HÅFF

Hågadalsskolans föräldraförening
HÅFF
 

Kontakt

Skolexpedition - sommarstängt v27-32 tis
018-727 53 70
Sjukanmälan skoltid (ej lov)
0515-777 601 heldagsfrånvaro
018-727 53 70 del av dag

Sommarfritids Malmaskolan
0722 25 39 75

Ansvarig skolhef
v26 torsdag-v32 onsdag: 
Ring växeln 018-727 00 00

Morgonfritids (skoltid)
Ing B2, förskoleklasslokalen
Telefon: 727 53 79