Skolval 2015

Skolval 2015

Snart dags att välja skola till hösten 2015
Presentation av Hågadalsskolan

Presentation av Hågadalsskolan

Läs vad våra åk 4 elever tycker om skolan
Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsoteamet på Hågadalsskolan
 

Hågadalsskolan byggdes 1967 och är belägen intill natursköna Hågadalen.
Vi har idag 380 elever från förskoleklass till år 6.
Skolan har åldershomogena klasser med tre parallellklasser från förskoleklass och år 1. Två parallellklasser från år 2 till och med år 6. 

Vår hemsida utgör en viktig länk till alla som är intresserade av vår skola. Här finns information om skolan och vår verksamhet.
Under fliken verksamhet kan ni ta del av klassernas egna bloggsidor.

Mona Granqvist, rektor

Elevråd

På Hågadalsskolan vill vi att alla elever får möjlighet att ta ansvar och att uttrycka sina åsikter
Elevråd

HÅFF

Hågadalsskolans föräldraförening
HÅFF