SPRINT

Introduktionsutbildning för nyanlända elever.
Programmet för dig som har varit en kort tid i Sverige

Vägskäl

Välkommen till SPRINT på Celsiusskolan!


Språkintroduktion ska ge dig som är mellan 16 och 19 år och nyligen anlänt till Sverige en utbildning med fokus på goda kunskaper i det svenska språket samt om det svenska samhället. Målet med undervisningen är att du ska uppnå en så hög kunskapsnivå att du ska kunna gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram, Komvux, folkhögskola, SFI eller annan skolform.

Vi har en studieorganisation som erbjuder en individualiserad heltidsundervisning till innehåll, sätt och studietakt. Celsiusskolan har haft introduktion för nyanlända elever sedan 1996 och har stor erfarenhet av denna elevgrupp. Vi arbetar mot de nationella målen och vill ge dig goda möjligheter till att snabbt och effektivt få kunskaper i följande ämnen:

Svenska som andraspråk
Matematik
Engelska
SO (Religion, Historia, Geografi, Samhällskunskap)
NO (Fysik, Kemi, Biologi)
Idrott
Modersmål

Studiehandledning
Alla elever på SPRINT erbjuds studiehandledning på modersmålet. Under dessa lektioner får du chans att få ytterligare hjälp med dina ämnen på ditt modersmål.

Anmälan
Om du vill börja på Sprint ring antagningsenheten 0771-727 001 och berätta att du vill börja.
Det går även bra att mejla antagningsenheten - skola.nyanlanda@uppsala.se

Vill du veta mer om SPRINT på Celsiusskolan kontakta:
Ingrid Jonsson, Programrektor, 018 727 28 04

Du är varmt välkommen!

 

 

Kontakt

Ingrid Jonsson
Programrektor HA, SPRINT
Celsiusskolan
018-727 28 04

Per Hedström
Studie- och yrkesvägledare SPRINT, HA
Celsiusskolan
018-727 21 80