Våra lokaler

Celsiusskolans strama tegelbyggnader stod färdiga att tas i bruk hösten 1967 med sina kringbyggda innergårdar utformade i samarbete med konstnären Olle Baertling.

Sedan dess har lokalerna genomgått omfattande om- och tillbyggnader. Mest synligt i kvarteret är det tillbyggda skolbiblioteket. Men även skolans idrottshall och tillagningskök har byggts till för nya krav.

I övrigt måste förändringarna upplevas från insidan - och här märks, förutom en allmän uppfräschning av ytskikt, en ökad tillgänglighet och moderna speciallokaler för undervisning i våra naturorienterande ämnen såväl som våra estetiska specialiteter. Bättre ytor för elevernas vistelse i skolan finns bland annat i form av fritidslokal, elevkafeteria och  tidskrifts- och läsesalar.

Utemiljön har också fått en parkliknande utformning.

Skolans lokalkarta

Behöver du hjälp att hitta till rätt lektionssal, till expeditionen eller till aulan? Kolla in Celsiusskolans lokalkarta.
Hämta lokalkarta (pdf)

Biblioteket

Celsiusskolan har ett stort bibliotek med facklitteratur, skönlitteratur, uppslagsverk, tidningar, och tidskrifter. I biblioteket finns dessutom datorer att låna och en tyst läsesal där du kan sitta och plugga eller läsa.
Bibliotekets webbplats

Träningslokaler

Celsiusskolans idrottsliga kurser organiseras av Upplands Idrottsförbund. Det är Upplands Idrottsförbund tillsammans med respektive idrott som väljer träningslokaler och säkerställer att de håller god kvalitet.

Celsiusskolans vaktmästare

Om du har frågor som rör Celsiusskolans lokaler, kontakta gärna vår vaktmästare, Håkan Germundsson.

Kontakt

Håkan Germundsson
Vaktmästare
Celsiusskolan
018-727 28 14