Samhällsvetenskapsprogrammet SA

Samhällsvetenskapsprogrammet ska i första hand förbereda Dig för högskolestudier inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska området, men även inom andra områden. Programmet ger en god förberedelse för väldigt många olika högskoleutbildningar

Inom samhällsvetenskapsprogrammet kan Du välja mellan två inriktningar:

Samhällsvetenskap
ger fördjupade kunskaper inom samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap.

Medier, information och kommunikation
ger fördjupning i mediekommunikation, film- och tv-produktion och ljudproduktion.


Av SA-programmets 2500 poäng kan du välja 400-500 poäng efter eget intresse. Du får då en profil på din inriktning (med till exempel  idrottskurser och fördjupningskurser). OBS! Alla kurser kan inte garanteras. Kursstart beror på antalet sökande.

Programstruktur SA

Musik på Celsiusskolan

 Frågor

Har du frågor angående Samhällsvetenskapsprogrammet kan du kontakta Susanne Borg, studie- och yrkesvägledare, eller Rikard Nolgren, programrektor.

 

Kontakt

Rikard Nolgren
Rikard Nolgren
Programrektor SA
Celsiusskolan
018-727 28 03

Susanne Borg
Susanne Borg
Studie- och yrkesvägledare EK,NA, SA
Celsiusskolan
018-727 28 26