Naturvetenskapsprogrammet NA

Naturvetenskapsprogrammet ska för bereda dig för högskolestudier i första hand inom det naturvetenskapliga och tekniska området, men även inom andra vetenskapliga områden.

Programmet ger också en god förberedelse för de flesta högskoleutbildningar.

Naturvetenskap

ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Av NA-programmets 2 500 poäng kan du välja 400-500 poäng efter eget intresse. Du får då en profil på din inriktning (med till exempel idrottskurser, estetiska kurser, fördjupningskurser). Observera att alla kurser inte kan garanteras utan kursstart beror på antalet sökande.

Programstruktur 1 NA

 Frågor

Har du frågor angående Naturvetenskapsprogrammet kan du kontakta Susanne Borg, studie- och yrkesvägledare, eller Sofia Höglund, programrektor.

 

 Rävsten. Lägerskola för NA-programmet på Celsiusskolan.

Kontakt

Sofia Höglund
Sofia Höglund
Programrektor EK, NA
Celsiusskolan
018-727 28 02

Susanne Borg
Susanne Borg
Studie- och yrkesvägledare EK,NA, SA
Celsiusskolan
018-727 28 26