Ekonomiprogrammet EK

Vill du få inblick i hur man startar och driver företag och lära dig om olika ekonomiska förhållanden i samhället? Är du nyfiken på företags och privatpersoners juridiska och etiska ansvar?

Då är ekonomiprogrammet på Celsiusskolan rätt val för dig!
Vi ger dig en kvalificerad ekonomiutbildning, en god grund för fortsatta studier i ekonomi, juridik, eller  samhällsvetenskap. 

Inriktning ekonomi
De ekonomiska ämnena utgår från företagens perspektiv och utvecklar tillsammans med kursen i entreprenörskap kunskaper som krävs för att starta och driva företag.

Väljer du LIU eller Allmän profil kan du certifieras till diplomerad gymnasieekonom.

Undervisningen sker
Genom en blandning av lärarledda genomgångar och problemlösning i grupp eller enskilt. Undervisningen knyter an till omvärlden genom studiebesök och föreläsare och praktik. Du genomför också egna undersökningar på tema marknadsföring, arbetsmiljö och ledarskap i samband med företagsbesök. Dessutom lär du dig använda olika datorprogram som används i arbetslivet.

Programstruktur EK ekonomi  

Inriktning juridik
De juridiska ämnena ger förståelse för vilken betydelse lagar har i ett demokratiskt samhälle. Du lär dig hur det svenska rättsväsendet fungerar, och vilka lagar och regler som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du lär dig att  upprätta juridiska dokument och att använda juridiska begrepp. Du får också kunskap om hur människor tänker och handlar.

Undervisningen sker
Genom en blandning av lärarledda genomgångar och problemlösning i grupp eller enskilt. Du tolkar lagtexter utifrån konkreta situationer för att göra lagen konkret och begriplig. I redovisningar och klassrumsdiskussioner tränar du på att argumentera och redovisa inför andra, vilket är viktiga kunskaper för den som vill studera och praktisera juridik.

Programstruktur EK juridik  

Diplomerad Gymnasieekonom

På ekonomiprogrammet på Celsiusskolan har du möjlighet att bli Diplomerad Gymnasieekonom.
De elever som tilldelas utmärkelsen är väl förberedda för högre studier vid högskolor och universitet. De är också väl rustade för att jobba direkt efter examen. Många arbetsgivare frågar efter de kunskaper och färdigheter en diplomerad gymnasieekonom utvecklar under sin gymnasietid.

Utbildningen till diplomerad gymnasieekonom innehåller:

  • Du läser minst 600 poäng ekonomiska ämnen varav minst 400 poäng i företagsekonomi och entreprenörskap.
  • Du genomför gymnasiearbetet med inriktning mot ämnet företagsekonomi.  
  • Du läser matematik 3 och som lägst steg 2 i moderna språk. 
  • Du deltar i verklighetsbaserat lärande i form av praktik.
  • Du driver ett eget företag i åk 3 (Ung företagsamhet).
  • Du når minst betyget E i alla kurser som ingår i din utbildning.

Under utbildningen till diplomerad gymnasieekonom ges du fördjupade kunskaper inom redovisning och finansiering. Du tränas i att använda relevanta ekonomiska modeller, kalkyler och program för yrkeslivet.  Du blir medveten om det moraliska ansvaret för dina handlingsval och i att identifiera verktyg för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter.

Profilen Diplomering går ej att kombinera med en elitidrottssatsning som NIU/RIG-elev.

 

Diplomerade Gymnasieekonomer på Celsiusskolan 2016.


Från vänster Viktor Klang, Moa Engsner, Saga Wallén, Rebecka Frankner, Mattias Forsberg, Malin Wolters, Emelie Hedqvist, Siri Hedberg, Jakob Karlsson. Fotograf Janne Holmqvist.

Frågor

Har du frågor angående Ekonomiprogrammet kan du kontakta Susanne Borg, studie- och yrkesvägledare, eller Sofia Höglund, programrektor.

Kontakt

Sofia Höglund
Sofia Höglund
Programrektor EK, NA
Celsiusskolan
018-727 28 02