Ekonomiprogrammet EK

Ekonomiprogrammet ska förbereda Dig för högskolestudier, i första hand inom ekonomi och juridik men även inom andra samhällsvetenskapliga områden.

Inom ekonomiprogrammet kan Du välja mellan två inriktningar där Entreprenörskap genomsyrar båda inriktningarna.
Studier på ekonomiprogrammet går att kombinera med idrottssatsning både på elitnivå och på profilnivå.

Ekonomi
ger fördjupade företagsekonomikunskaper inom främst redovisning och kalkylering och ger en god grund för fortsatta ekonomistudier.

Programstruktur EK ekonomi

Programstruktur EK NIU RIG

Juridik
ger fördjupade kunskaper inom det rättsliga området och utvecklar din förmåga att identifiera, tolka och tillämpa relevanta rättsregler på konkreta situationer.

Programstruktur EK juridik

Programstruktur  EK juridik NIU RIG

Diplomerad gymnasieekonom

Från och med läsåret 2007/2008 har Celsiusskolans ekonomelever möjlighet att bli Diplomerade gymnasieekonomer genom att skolan blivit certifierad.

Programinformation för diplomering EK

Diplomerad Gymnasieekonom

Diplomerade Gymnasieekonomer på Celsiusskolan 2016.


Från vänster Viktor Klang, Moa Engsner, Saga Wallén, Rebecka Frankner, Mattias Forsberg, Malin Wolters, Emelie Hedqvist, Siri Hedberg, Jakob Karlsson. Fotograf Janne Holmqvist.

Frågor

Har du frågor angående Ekonomiprogrammet kan du kontakta Per Hedström, studie- och yrkesvägledare, eller Sofia Höglund, programrektor.

Kontakt

Sofia Höglund
Sofia Höglund
Programrektor EK, NA
Celsiusskolan
018-727 28 02