Utbildningar hösten 2017

Celsiusskolan har under många år erbjudit utbildningar där eleverna kunnat kombinera sina gymnasiestudier med en idrottssatsning på både elit-och breddnivå. Inför den nya gymnasiereformen som började gälla hösten 2011 har vissa förändringar skett och vi kommer även fortsättningsvis att kunna erbjuda en idrottssatsning i kombination med gymnasiestudier på elit-och breddnivå.

Läs mer under fliken idrottsutbildningar.

 

Ekonomiprogrammet, EK

Ekonomi
Juridik
Diplomerad gymnasieekonom

Handelsprogrammet, HA

Handel och service

Naturvetenskapsprogrammet, NA

Naturvetenskap

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA

Medier, information och kommunikation
Samhällsvetenskap

Susanne Borg
Susanne Borg
Studie- och yrkesvägledare EK,NA, SA
Celsiusskolan
018-727 28 26