Synpunkter

Rutiner för hantering av skolklagomål och anmälan om kränkande behandling har nu tagits av utbildningsnämnden.

Syftet är att stärka barns och elevers rättsäkerhet. Mer information och blanketter hittat du på Vård & bildnings webbplats eller använd dig av länkarna nedan.