Om Celsius

Celsiusskolan i Uppsala - en gymnasieskola med tradition och förnyelse.

Bildspel om Celsius bild 2


Celsiusskolan är namngiven efter 1700-talsvetenskapsmannen Anders Celsius som annars är mest känd för sin temperaturskala. Skolan började sin verksamhet hösten 1967 i en då helt ny skolbyggnad i de östra stadsdelarna. Skolan uppmärksammades bland annat på grund av konstnären Olle Bærtlings medverkan och bidrag till utsmyckning med verk som till delar alltjämt finns på skolan.

Mer än 50 år av utveckling och tradition

Under de femtio åren som skolan funnits i staden har mycket förändrats – det må gälla personal, inriktning och utformning av kurser och utbildningar, lokaler och teknik. Men mycket som har visat sig framgångsrikt har också vårdats. Det gäller särskilt kvaliteten på våra utbildningar och omsorgen om våra elever.

Skolan har under den senaste tioårsperioden byggts till och renoverats för att möta dagens krav på en god arbetsmiljö och för en undervisning med tillgång till skolbibliotek, IT-stöd, AV-teknik och specialutrustade undervisningssalar för olika ämnen såsom kemi, naturkunskap, fysik, musik, bild och filmkunskap med mera. Alla elever på de studieförberedande programmen disponerar en egen bärbar dator under sin studietid på Celsiusskolan.

Brett utbildningsutbud

 I vårt utbildningsutbud ingår Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Handelsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Alla dessa program erbjuder idrottsprofil.Skolan erbjuder dessutom introduktionsprogrammet Språkintroduktion - SPRINT - som riktar sig till nyanlända ungdomar mellan 16 och 20 år.

.

Vår informationsbroschyr