Nyheten publicerad: den 19 juni 2017

Har du betyget F i matematik?

Skolan erbjuder dig att göra en prövning, 23/8, kl. 13:00 i aulan
Anmäl er på e-post till: rikard.onell@skola.uppsala.se
Ange kurs i anmälan.