Nyheten publicerad: den 5 mars 2018

Elevledda utvecklingssamtal

Vårens utvecklingssamtal i åk 1 kommer att ledas av eleverna själva.

Den lärare som är elevens mentor bjuder in elev och vårdnadshavare till samtalet. Onsdag 21/3 är schemafri för detta ändamål men även andra tider kan förekomma. Innan dess kommer elevens klassföreståndare på klassrådstid att gå igenom hur man i datorn tar fram sin frånvaro, sin studieplan och sina omdömen i pågående kurser. Eleven får sedan i läxa att svara på frågorna i en samtalsmall och då använda de uppgifter man fått fram. Eleven leder sedan själva samtalet enligt samma mall och visar i sin dator frånvaro, studieplan och omdömen.

Syftet är givetvis att eleven ska få ökad insikt i sin egen studiesituation och också förutsättningar att ta ett större eget ansvar.

vänliga hälsningar

JÖRGEN NORMAN

Enhetsrektor

Celsiusskolan och Uvengymnasiet