Personal

Åsa Lundquist
Skoladministratör
Celsiusskolan
018-727 28 06

Emma Edbom Sjöö
Idrottssamordnare UIF
Celsiusskolan/Upplands Idrottsförbund
0708-25 07 49

Eva Wattman
Eva Wattman
Skoladministratör
Celsiusskolan
018-727 28 09

Ferro Naderi
Intendent/säkerhetsansvarig
Celsiusskolan
018-727 28 05

Linda Ededal
Köks & Restaurangansvarig
Celsiusskolan
018-727 28 15

Henrik Gaddefors
Verksamhetschef UIF
Celsiusskolan/Upplands Idrottsförbund
0706-75 61 22

Håkan Germundsson
Vaktmästare
Celsiusskolan
018-727 28 14

Mikael Vikman
Mikael Vikman
Bibliotekarie
Celsiusskolan
018-727 28 11

Per Hedström
Studie- och yrkesvägledare SPRINT, HA
Celsiusskolan
018-727 21 80

Ronney Sahlberg
Datatekniker
Celsiusskolan
018-727 28 13

Ulrica Björklund
Skolsköterska. EK, SA
Celsiusskolan
018-727 28 24

Sara Lundahl
Administratör skola/fritid
Celsiusskolan
018-727 28 21

Susanne Borg
Susanne Borg
Studie- och yrkesvägledare EK,NA, SA
Celsiusskolan
018-727 28 26

Åsa Mattsson
Åsa Mattsson
Bibliotekarie
Celsiusskolan
018-727 28 11

Christer Samuelsson
Vaktmästare
Celsiusskolan
018-7272818

Marie Krönström
Skolsköterska SPRINT, NA, HA
Celsiusskolan
Tel: 7272075 mobil 072-7095145

Camilla Bogelid
Kurator för Ekonomi-, Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen
Celsiusskolan
018-7272816

Sirous Azarmi
Lärarassistent
Celsiusskolan
018-727 28 22

Muhamed Krasniqi
Lärarassistent
Celsiusskolan
018-727 28 22

Jessica Tegemo
Kurator för Språlintroduktion-SPRINT, Handelsprogrammet och IMYrk
018-727 28 25