Ansökan Lokal idrottsutbildning LIU

Klicka här för att få mer information om hur ansökan går till.

Kontakt

Susanne Borg
Susanne Borg
Studie- och yrkesvägledare EK,NA, SA
Celsiusskolan
018-727 28 26

Henrik Gaddefors
Verksamhetschef UIF
Celsiusskolan/Upplands Idrottsförbund
0706-75 61 22

Emma Edbom Sjöö
Idrottssamordnare UIF
Celsiusskolan/Upplands Idrottsförbund
0708-25 07 49