LIU - lokal idrottsutbildning

För dig som är aktiv idrottsutövare kan LIU - lokal idrottsutbildning vara ett bra alternativ. Du kan välja vilket program du vill i kombination med LIU

Väljer du LIU kommer du under årskurs 1, 2 och 3 läsa 200p idrottskurser.

Idrott och hälsa 1 - specialisering 100p (praktisk kurs)

Idrott och hälsa 2 - specialisering 100p (praktisk kurs) 

Du har möjlighet att välja fler idrottskurser till årskurs 3 som programfördjupning eller utökad kurs. Kurser som går att välja till är:

  • Pedagogiskt Ledarskap 100p
  • Träningslära 1 100p

 

Kurserna genomförs på entreprenad av Upplands idrottsförbund.

Kontakt

Henrik Gaddefors
Verksamhetschef UIF
Celsiusskolan/Upplands Idrottsförbund
0706-75 61 22

Emma Edbom Sjöö
Idrottssamordnare UIF
Celsiusskolan/Upplands Idrottsförbund
0708-25 07 49

Susanne Borg
Susanne Borg
Studie- och yrkesvägledare EK,NA, SA
Celsiusskolan
018-727 28 26