Idrottsutbildningar

Celsiusskolan har under många år erbjudit utbildningar där eleverna kunnat kombinera sina gymnasiestudier med en idrottssatsning på både riks- nationell- och lokalnivå.

RIG och NIU

Den nya gymnasiereformen, Gy-11 innebär ändrade förutsättningar för idrottsutbildningar på gymnasieskolan. För elitidrott finns två varianter, RIG (riksidrottsgymnasier) och NIU (nationellt godkända idrottsutbildningar). För att en skola skall kunna erbjuda elitidrottsutbildningar måste specialidrottsförbunden tillstyrka skolans ansökan, skolverket tar sedan beslut om godkännande för varje enskild idrott.

Eleverna läser 500 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng, dessutom finns möjlighet att utöka programmet med 200 poäng idrottskurser.

LIU

För dig som är aktiv idrottsutövare kan LIU - lokal idrottsutbildning vara ett bra alternativ. LIU ger möjlighet att på dagtid kombinera dina studier med kurser inom din specialidrott. Inom ramen för valbara kurser kan du i årskurs 2 och 3 fördjupa dig ytterligare i idrottsrelaterade kurser.

Kurserna inom idrottsspecialisering, tränings- och tävlingslära, träningslära, idrottsledarskap och pedagogiskt ledarskap genomförs på entreprenad av Upplands Idrottsförbund.

Utbildningens mål är att ge dig som idrottar en god teoretisk grund för fortsatta studier. Samtidigt får du möjlighet att utvecklas som idrottsutövare eller idrottsledare.

Idrottslig information från Upplands Idrottsförbund

På Upplands Idrottsförbunds webbplats kan du läsa mer om den idrottsliga profilen.
Till Upplands Idrottsförbunds webbplats

Kontakt

Henrik Gaddefors
Verksamhetschef UIF
Celsiusskolan/Upplands Idrottsförbund
0706-75 61 22

Emma Edbom Sjöö
Idrottssamordnare UIF
Celsiusskolan/Upplands Idrottsförbund
0708-25 07 49