Om närvaro på Celsiusskolan

  

NYA RUTINER FÖR HANTERING AV ELEVERS RÄTT TILL STUDIEBIDRAG

 

  1. Elev har giltig och/eller ogltig frånvaro mer än några timmar och inte av engångskaraktär: Mentor tar ett omsorgssamtal med elev (och ev vårdnadshavare) och håller därefter koll på närvaron.


  2. Programrektor tar beslut om skriftlig CSN-varning i dialog med Lilla Elevhälsan. Observera att varningen i så fall ska meddelas vårdnadshavare, även om eleven fyllt 18 år. Om programrektor skickar varning meddelas också mentor, som sedan noggrant bevakar frånvaron.

  3. Om frånvaron fortfarande är för hög meddelar mentor detta till programrektor. Programrektor tar beslut om att föreslå CSN indraget studiebidrag i dialog med Lilla Elevhälsan. Programrektor meddelar i så fall både hemmet och mentor.

  

För övrig information se CSN:s hemsida

 

 

2017-10-09  

 Jörgen Norman Enhetsrektor Celsiusskolan