Idrottsrådet

Ett nystartat forum för att utveckla och förbättra förutsättningarna för elevers teoretiska studier och idrottssatsning på Celsiusskolans LIU-och NIU-utbildningar.

I idrottsrådet deltar sex elever, två teamansvariga (TA), en skolledare, en lärare och en elitidrottskoordinator. Idrottsrådet vill arbeta för samordning och god kommunikation mellan skolans och idrottens olika intressenter och skapa:

· ett väl fungerande schema

· tydliga rutiner kring kalendarium, kurser och läger

· ökad förståelse för den tid som skolans prov och uppgifter samt träning och tävling tar

Idrottsrådet vill vara öppet för idrottande elevers synpunkter och idéer för att utveckla verksamheten till det bästa.
Idrottsrådet kommer att sammanträda tre gånger per termin.

 

Kontaktperson: Emma Edbom Sjöö, emma.sjoo@uppland.rf.se