Östersjön

Stockholms marina forskningscentrum
Fakta, frågor och svar om Östersjön.

Sveriges naturskyddsförening 
Sveriges äldsta och största miljöorganisation.

Vattenkikaren
Om organismer i Östersjön och Bottniska viken.