U

Ua Astronomi

Astronomi i skolan 
En bra startsida för elever och lärare. Sidan är gjord av Uppsalas astronomiska observatorium.

Astronomins historia
En katolsk uppslagsbok om astronomins historia från antiken och framåt.

Hubbleteleskopet
Information om Hubbleteleskopet.

Nasa
Allt om NASA:s rymdprogram.

Ub Geofysik

European Topic Centre on Air and Climate Change
(European Environment Agency)

Globalporten.org
På Globalportalen hittar du enkelt det du vill veta om globala sammanhang, utvecklingsfrågor och bistånd.

One world Journey
One World Journeys - Mercury Rising - Bearing Witness to Climate Change

SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter. SMHI är samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och är en resurs i miljöarbetet.

SNF - klimat och växthuseffekten
Svenska Naturskyddsföreningens sidor om klimat och klimatförändringar. Speciellt om problemet med den ökade växthuseffekten.

Uc Fysik och kemi

Fråga vetenskapen om fysik
Ställ frågor till vetenskapsmän om fysik eller sök i databasen över redan ställda frågor. Fråga Lund, Nationellt Resurscentrum för Fysik.

History of physics
American Institute of Physics online-utsällning över kända fysiker. Illustrerade biografier som berättar om deras liv och verk.

Nationellt resurscentrum för fysik
Sida om fysik för högstadie- och gymnasieelever. Ställ frågor om fysik till forskare som förklarar på ett lättfattligt sätt. Webbsidan är inrättad av Lunds universitet på uppdrag av regeringen.

Nobelpris fysik

Nobelpris kemi

Om atomer
Vad finns inuti atomerna? Information om Big bang, kärnkollision vid hög höjd etc. Avdelningen för kosmisk och subatomär fysik, Lunds universitet.

Ue Biologi

Botanik
Länkar till det mesta i ämnet botanik. Ansvarig utgivare är Bengt Stridh och Erik Ljungstrand.

Fåglar i Sverige
Länkar till arter, bilder och forskning.

Genteknik
Gentekniknämnden.

Linné online
Forskning med utgångspunkt från Linnés forskning. Även om Linnés liv och hans samtid.

Svampar
Presenterar Elias Fries svampplanscher från 1800-talet. Gjord av Naturhistoriska riksmuseet.

Den virtuella floran
Blomkatalog på Internet. Arter, släkte, fridlysta växter, giftighet m.m. Gjord av Naturhistoriska riksmuseet.

Uh Miljö

Envirolink
En internationell webbsida om miljö.

Greenpeace
Greenpeaces officiella webbsida.

Greenpeace
Greenpeaces svenska webbsida.

Naturvårdsverket

Sveriges lantbruksuniversitet
Miljöinformation från Sveriges lantbruksuniversitet.

Svenska naturskyddsföreningen

Östersjön
Celsiusskolans biblioteks länksida om Östersjön.