Q

Qa Nationalekonomi och finansväsen

Aktietips
Börskurser, insiderlista, lista över nyintroducerade företag m.m.

Börskurser
Tidningen Affärsvärldens börslista.

Finansportalen
En av Sveriges största källor till privatekonomi.

Nobelpris ekonomi

Riksbanken

Riksskatteverket
Allt du vill veta om våra skatter, moms och naturaförmåner. Länk till kronofogden och folkbokföringen.

Valutakurser
Forex valutakurser.

Världsbanken
Information om internationell ekonomi och de som styr vår ekonomi.

Qc Hem och hushåll

Frukt- och gröntfrämjandet
Ett informationsorgan som verkar för bättre kostvanor och som vill ge ökad kunskap om frukters och grönsakers roll som födoämne.

Qd Lantbruk

Statens jordbruksverk

Statens veterinärmedicinska anstalt