EU-länkar

EU:s Webbportal  
Fakta om unionen. Dessutom information hur man hittar lediga jobb i Europa och länkar till universitetsbibliotek.

EU:s handelspolitik och inre marknad
Här ligger tonvikten på handel inom EU.

Eur-lex
EU-lagstiftningen på Internet. Lagstiftning och rättsaker i fulltext.

Europaparlamentet
Officiell webbsida.

Europaparlamentet i Sverige 
En bra webbsida för skolan.

Europeiska ungdomsportalen
Mestadels engelskspråkig info. Behandlar studier, arbete, volontärprojekt osv.

EU-upplysningen  
Ej speciellt inriktad för ungdomar. Dock en hel del lättillgängligt material.

Europeiska kommissionen, Representationen i Sverige.
Skall vara en länk mellan Sverige och Bryssel.

Nejtilleu.se
EU-kritisk sida

Nätverket för EU-kritik 
EU-kritisk sida