N

N Geografi (allmän)

CIA - länderfakta
Fakta om världens länder.

Globalis
En interaktiv världskarta. Statistik från hela världen presenteras här på ett lättfattligt sätt. Från FN-förbundets Ungdomssajt

InfoNation
Information om alla länder som är medlemmar i Förenta nationerna.

Landguiden
Elektronisk version av Länder i fickformat. Ansvarig utgivare: Utrikespolitiska institutet. Lösenord hos personalen.

World flag database
Nationers och internationella organisationers flaggor.

Nc Sverige

 

NP Afrika

Index of Africa
Aktuell information om Afrika, inklusive nyheter och länkar till dagstidningar.

Nq Amerika

50States
Olika fakta om USA:s delstater.