H

H Skönlitteratur

Dagens bok
Boktips och bokrecensioner. En ny bok presenteras varje dag. Sökbart arkiv.

Novell på nätet 
Skicka in egna dikter eller noveller och publicera dig på Internet.

Poeter.se
Publicera egna dikter på webben.

Hce Utländsk skönlitteratur

Bartleby Project
20-tal engelska/amerikanska verk i fulltext; Univerisity of Columbia.

Electronic Textcenter  
Engelsk poesi 1780-1910; University of Virginia.

Electronic Textcenter (Modern)
Moderna texter; University of Virginia.