F

F Språkvetenskap

Safir
Lunds universitetsbiblioteks länklista om språk

F(x) Ordböcker

Your dictionary
Lexikon för ca 230 olika språk och dialekter (främst från engelska).

Fc(x) Ordböcker svenska

SAOB
Svenska akademiens ordbok

Lexin
Svensk ordbok på nätet.

Fc svenska

Hundra svenska dialekter idag

Språknämnden
Här kan man söka svar på frågor om svenska språket som språknämden har besvarat

Fe(x) Ordböcker engelska

Lexin
Svensk-engelsk, engelsk - svensk ordbok.

F.031 Personnamn

Behind the Name 
Ta reda på vad ditt förnamn betyder och vart det kommer ifrån.