Webbresurser

Webbresurser

 

Carrot
Amerikansk sökmotor länkkatalog,
Utmärkt för att avgränsa sitt ämne.


Globalis
Fakta om världen. En interaktiv världsatlas.

Kuickref
Informationsdatabas med de viktigaste databaserna inom olika ämnesområden.

Länkskafferiet
Skolverkets länkkatalog.

SearchCredible

Engelspråkig länkkatalog och sökmotor

Womanstats.org
Engelskspråkig databas om kvinnors situation i olika länder. Registrering krävs. (Gratis).

Vetenskapliga publikationer

 

Svenska vetenskapliga publikation

DiVA portal
Arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser.

Google scholar
Söktjänst för vetenskapliga publikationer.

Forskningen.se
Granskade uppsatser, avhandlingar och forskningsartiklar.

Svensk idrottsforskning
Vetenskaplig tidskrift om idrott.

http://swoba.hhs.se/
Vetenskapliga publikationer inom företagsekonomi.

 

Engelskspråkiga vetenskapliga publikationer

EBSCOHOST
Engelskspråkig databas med artiklar och vetenskapliga publikationer.

DOAJ
Directory of Open Access Journals

Google scholar
Söktjänst för vetenskapliga publikationer.

EconPapers
Databas med vetenskapliga publikationer inom ekonomi.

Oapen.org
Online library and publication platform

OpenDOAR
Freely available academic research information   

PMC
Vetenskaplig databas med fokus på medicin

Science in context
Vetenskaplig databas med främst naturvetenskapliga artiklar.

Celsiusskolans länkkatalog

Celsiusskolan har en omfattande länkkatalog som har byggts upp av bibliotekarierna.
Till Celsiusskolans länkkatalog

Databaser på prov

Welearn

Sök information till ditt skolarbete. (på prov)