Dystopiprojekt

Här hittar du en beskrivning av och hjälp till momenten i Dystopiprojektet som alla i Åk 2 gör inom engelskan. Detta projekt är en förbedelse inför gymnasiearbetet i Åk 3. Sidan fylls på med nytt material kontinuerligt.

Open
Presentation av projektet och dess olika delar samt presentation av begreppet dystopi.

Immerse
Bokpresentation samt börja läsa boken för att välja ämne som du ska jobba med under projektets gång.

Explore
Läs in er på det ämne ni valt genom att läsa engelska artiklar som ni söker upp. De artiklar som ni hittar som verkar användbara skall skrivas ut och samlas i den mapp ni får. Ni ska också skumläsa artiklarna och stryka under sökord som kan vara användbara.

Identify
I denna fas ska ni dela med er om vad ni hittat till en klasskompis (Pair Share) och genom det komma fram till en frågeställning som du ska söka information om i nästa fas av projektet. En frågeställning kan till exempel vara "Hur kan våra mobiltelefoner övervakas av staten?" medan ämnet du läst in dig på är "Övervakning".

Gather
Denna fas av projektet går ut på att hitta vetenskapliga artiklar som besvarar din frågeställning som du kom fram till i förra fasen. Du får en genomgång av några vetenskapliga databaser som du ska söka efter artiklar i. Du får också en genomgång i vetenskapligt arbete och vad en vetenskaplig artikel är.

Share
Du ska besvara frågor och presentera dina tankar kring boken i en bokcirkel tillsammans med klasskamrater, lärare och bibliotekarier.

Create
Du ska besvara din frågeställning i ett pm som skrivs på skrivkonto under lektion. Du får bara använda materialet du samlat i mappen för att besvara din frågeställning. Du ska använda fotnoter i uppsatsen för att visa var du hämtat din information ifrån.

 

Enkät

Länktips för momentet Explore

Här hittar ni länktips för momentet Explore i Dystopiprojektet.
(I detta moment ska ni läsa in er på det ämne ni valt när ni läst boken).

Carrot
En sökmotor som strukturerar upp träffarna i olika ämnesområden. Bra för att avgränsa ditt ämne.

Google news
Googles sökmotor för nyhetsartiklar och reportage.

New York Times
Artikeldatabas för New York Times.

 

Länktips för momentet Gather

Här hittar ni länktips till vetenskapliga databaser för momentet Gather i Dystopiprojektet
(I detta moment ska ni hitta vetenskapliga artikar som besvarar er frågeställning).

EBSCOHOST
Engelskspråkig databas med artiklar och vetenskapliga publikationer.

Google Scholar
Googles sökmotor för vetenskapliga artiklar.

Science in context
Vetenskaplig databas med främst naturvetenskapliga artiklar.

The Futurist
Artiklar om framstidsforskning.

Övningar med mera

Här hittar du övningar och annan information som ni får under projektets gång.

Powerpoint lektioner

Här hittar du powerpoint på olika delar i projektet

Open. Presentation.

Explore lektion 1

Explore lektion 2

Identify

Gather