Att ange källor

Manual för att ange källor

Celsiusskolans guide till hur du skriver referat, citat, fotnoter och källförteckning enligt Oxford-modellen.
Celsiusskolans manual för att ange källor (pdf)

Använder du källor som ej finns med i vår manual (exempelvis TV-program, Tweets osv) så kan du
använda Umeå Universitets manual för källor:
Umeå Universitets källmanual