Talböcker

Talböcker är inlästa böcker för de som har det svårt att läsa vanliga böcker.

I talböckerna kan du göra mycket. Du kan hoppa mellan kapitel eller gå till en särskild sida. Du kan också sätta bokmärken, så att du hittar tillbaka till bra ställen i boken. Det är också lätt att välja olika läshastigeter.

Mp3-filen läser du i en dator eller i en särskild spelare. Biblioteket har spelare att låna ut så att du kan prova hur det fungerar. Du kan också själv ladda ner till din dator eller mobil. Till datorn behöver du ett läsprogram som du kan ladda ned från TPB. Vi lånar även ut läroböcker i talboksformat.

Läs mer om detta från Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida. Kom in till oss i biblioteket så hjälper vi dig!

Studiecoaching 2015/2016:

Fyra gånger i veckan har specialpedagogerna tillsammans med bibliotekarna lästräning och studiecoaching i biblioteket. Välkomna!