Artiklar & tidskrifter

Artiklar i tidningar och tidskrifter är mycket bra källor till ditt skolarbete.

Via Celsiusskolans bibliotek har du tillgång till många bra artikeldatabaser. Biblioteket har också prenumeration på ett 60-tal tidskrifter och 4 dagstidningar.


Artikeldatabaser

ArtikelSök
Artikelsök innehåller artiklar i fulltext eller hänvisningar till artiklar från 15 svenska dagstidningar och 550 tidskrifter
         Artikelsök hemifrån (Lånekort och pinkod* krävs)

Retriever
Artikeldatabas för Aftonbladet, Arbetet, Dagens IT, Göteborgsposten, Svenska Dagbladet, Sveriges radio ekot, med flera.
         Retriever hemifrån: Logga in via Itslearning.

IPS Inter Press Service
Nyhetsbyrå med tonvikt på Asien, Afrika och Latinamerika. Bevakar särskilt utveckling, miljö, befolkningsfrågor och internationell politik.

Library PressDisplay
Här kan du läsa dagtidningar från hela världens länder.
          Library PressDisplay hemifrån (Lånekort och pinkod* krävs)

Artiklar på engelska

New York Times
Artikelarkiv från 1981 och framåt

Findarticles
Engelskspråkig artikelsök.

Ebscohost
Engelskspråkig artikeldatabas

Google news
Här kan du söka tidningsartiklar från alla världens hörn.

Newsweek
Newsweek.

Scientific american
Artikeldatabas för tidningen med bra sökfunktion.

The Futurist
Artiklar om framstidsforskning

Time magazine

DOAJ
Directory of Open Access Journals

 

*Pinkod får du av bibliotekarierna